ActionFraud - National Fraud & Cyber Crime Reporting Centre - Call 0300 123 2040

Vietnamese

Vietnamese 

Hãy để ‘Action Fraud’ biết về bất kỳ hành vi lừa đảo nào

Nếu quý vị là nạn nhân của hành vi lừa đảo, quý vị có thể trình báo cho ‘Action Fraud’– Trung tâm trình báo hành vi lừa đảo của Vương Quốc Anh. Quý vị có thể trình báo bất kỳ hành vi lừa đảo nào cho ‘Action Fraud’ nếu quý vị ở Vương Quốc Anh, nếu hành vi lừa đảo xảy ra ở Vương Quốc Anh hoặc nếu hành vi lừa đảo liên quan đến Vương Quốc Anh và xảy ra trên mạng.

Nếu quý vị không nói được tiếng Anh, hoặc nếu tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của quý vị, chúng tôi có dịch vụ cung cấp cho quý vị cơ hội thông báo cho chúng tôi biết về hành vi lừa đảo đó bằng ngôn ngữ của chính quý vị.

  • Điện thoại +44 300 123 2040.
  • Một người nói tiếng Anh sẽ trả lời điện thoại của quý vị. Quý vị sẽ cần cho họ biết quý vị nói ngôn ngữ gì.
  • Sau đó quý vị sẽ được yêu cầu chờ trong khi gọi phiên dịch viên. Việc này có thể mất vài phút, vì vậy vui lòng không gác máy. Nếu chúng tôi không sẵn có phiên dịch viên ngay, quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp số điện thoại của mình và sẽ có người gọi điện lại cho quý vị khi phiên dịch viên sẵn sàng.
  • Khi phiên dịch viên nói chuyện với quý vị, họ sẽ yêu cầu quý vị trả lời một vài câu hỏi để chuẩn bị cho việc trình báo về hành vi lừa đảo. Hãy chắc chắn mang theo bất kỳ loại giấy tờ nào mà quý vị có thể có về hành vi lừa đảo đó để quý vị có thể trả lời mọi câu hỏi.

Các đường dây sẵn có:
Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

Điện thoại: +44 300 123 2040.
Điện thoại văn bản: +44 300 123 2050.

Related articles